Algemene voorwaarden & Privacybeleid

Bedrijfsinfo:
Tailored BV
Gerard Davidstraat 22
8450 Bredene
Gsm: +3259 865 067
e-mail: jens@tailorontour.be
BTW: BE 0788 373 141
RPR Oostende

Privacy beleid:
Dit privacy beleid beschrijft hoe Tailored BV uw persoonlijke informatie verzameld, gebruikt en deelt wanneer u een bezoek brengt aan of een aankoop doet bij www.tailorontour.be.

1. Persoonlijke informatie die we verzamelen.

Wanneer u de site bezoekt, verzamelen we automatisch bepaalde informatie over uw toestel, webbrowser, IP-adres, tijdzone en enkele cookies die op uw apparaat zijn geïnstalleerd. Ook verzamelen we tijdens het bezoeken van onze website informatie over de individuele webpagina’s of producten die u bekijkt, welke websites of zoektermen u naar de site hebben verwezen en informatie hoe u met de site omgaat.
We verzamelen informatie met behulp van volgende technologieën:
• Cookies: gegevensbestanden die op uw apparaat of computer worden geplaatst en vaak een anonieme unieke identificatie bevatten. Bezoek: allaboutcookies.org voor meer informatie omtrent cookies.
• Logbestanden: volgens acties die plaatsvinden op de site en verzamelen gegevens waaronder uw IP-adres, browsertype, internetprovider, datum en tijdzone.
• ‘webbakens, ‘tags’ en ‘pixels” zijn elektronische bestanden die worden gebruikt om informatie vast te leggen over hoe u op de site surft.

Als u een aankoop doet via de site verzamelen we bepaalde informatie waaronder uw naam, voornaam, factuuradres, verzendadres, betalingsinformatie (inclusief creditcardummers), e-mailadres, telefoonnummer en geboortedatum.
Als we het hebben over ‘persoonlijke informatie’ in dit privacybeleid, hebben we het zowel over apparaatinformatie als over bestelinformatie.

2. Hoe gebruiken we uw persoonlijke gegevens?

We gebruiken de informatie die we in het algemeen verzamelen om alle bestellingen uit te voeren die via de site geplaatst zijn (inclusief het verwerken van uw betalingsinformatie, het regelen van verzending en het verstrekken van facturen en/of orderbevestigingen.
Bovendien gebruiken we deze bestelinformatie ook om:
• Te communiceren met jou
• Een screening uit te voeren op mogelijke risico’s of fraude
• In overeenstemming met de voorkeuren die u met ons hebt gedeeld, u informatie of advertenties te verstrekken met betrekken tot onze producten of diensten.

We gebruiken de apparaatinformatie die we verzamen om ons te helpen screenen op mogelijke risico’s en fraude (in het bijzonder uw IP-adres), en meer in het algemeen om onze site te optimaliseren en verbeteren (bijvoorbeeld door analyses te genereren en over hoe onze klanten omgaan met de site en om het succes van onze marketing- en advertentiecampagnes te beoordelen).

3. Uw persoonlijke informatie delen

Uw gegevens kunnen doorgegeven worden aan onze externe dienstverleners zoals:
• Transportbedrijven (Bpost, DPD, UPS, …) en eventuele tussenpersonen of onderaannemers.
• Boekhoudkantoor
• Hostingmaatschappij

Met al deze bedrijven heeft Tailored BV een verwerkersovereenkomst. Dit betekent dat deze bedrijven garanderen dat uw gegevens op een veilige en correcte manier behandeld worden. Deze gegevensoverdracht is nodig om uw bestellingen te kunnen verwerken en leveren.

We gebruiken Google Analytics om ons te helpen begrijpen hoe onze klanten/bezoekers de site gebruiken.

Verder zijn we verplicht om uw persoonsgegevens mee te delen wanneer dit opgelegd wordt bij wet, decreet of ordonnantie of door een gerechtelijke uitspraak.

4. Uw gegevens beheren, opvragen en/of schrappen

Zoals hierboven beschreven gebruiken we uw persoonlijke gegevens om u gerichte advertenties en/of marketingcommunicatie te bieden waarvan wij denken dat deze interessant voor u kan zijn.
Volgens de AVG richtlijnen hebt u het recht op toegang en inzage tot uw gegevens, het recht om uw gegevens te (laten) wijzigen, het recht om uw gegevens te (laten) schrappen, het recht om u te verzetten tegen de verwerking van uw gegevens en het recht op overdraagbaarheid van uw gegevens.

Indien u dit recht wil uitoefenen dient u contact met ons op te nemen.

5. Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij www.tailorontour.be.
De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag : “waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt”.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Tailored BV, Gerard Davidstraat 22, 8450 Bredene, BTW BE0788.373.141; via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.

De Klant kan het modelformulier voor herroeping of een andere duidelijk geformuleerde verklaring ook elektronisch invullen en opsturen via jens@tailorontour.be. Als de Klant van deze mogelijkheid gebruik maakt zullen wij de Klant onverwijld op een duurzame gegevensdrager (bv. per e-mail) een ontvangstbevestiging van zijn herroeping sturen”.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Tailored BV heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Tailored BV, Gerard Davidstraat 22 te 8450 Bredene.  De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Tailored BV zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen. Het garantielabel moet nog aanwezig zijn.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Tailored BV alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Tailored BV op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan Tailored BV wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Tailored BV betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Het herroepingsrecht is enkel van toepassing op zaken gekocht op de webshop van www.tailorontour.be met uitzondering van een geschenkbon.